Skip to the content

Stamborg Uitvaartzorg Noaber van Voedselbank Enschede – Haaksbergen

Bus voedselbank met logo van noaber Stamborg Uitvaartzorg

Sinds kort zijn wij als Noaber verbonden aan de Voedselbank Enschede-Haaksbergen, een stichting die wij een warm hart toedragen. In deze onwerkelijke omstandigheden waarin wij inmiddels allemaal verkeren kan de Voedselbank alle mogelijke hulp goed gebruiken. De coronacrisis vraagt veel van de vrijwilligers, door de huidige omstandigheden is het moeilijker geworden om voedselpakketten te verstrekken aan de klanten. Klanten waarvoor het inmiddels nog lastiger is om in het eigen levensonderhoud te voorzien. De stichting kan alle hulp dus goed gebruiken.

Wij zijn trouwe donateur van de Voedselbank en hebben voor een periode van 3 jaar onze naam verbonden aan de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Samen staan we sterk.