Skip to the content
Herdenkingsbijeenkomst Stamborg Uitvaartzorg

Herdenkingsbijeenkomst 2020 - Een terugblik

Zondag 19 januari vond de jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst plaats in het kerkgebouw aan de Jhr. Von Heijdenstraat in Haaksbergen. Met de start van onze nieuwe onderneming wilden wij deze traditie graag in stand houden. Even stilstaan bij… “Samen herdenken, dat we niet meer samen zijn.” Het bleek wederom een bijzondere middag te worden. Een middag waarin we samen onder grote belangstelling onze overleden dierbaren hebben herdacht. 

Na het welkomstwoord werd op de klanken van het nummer Conquest of Paradise de brug binnengedragen door de heren van Ferentes. Het gedicht ‘De Brug’ toonde de gedachte achter de met bloemen bezaaide brug, bloemen die symbool stonden voor de overleden dierbaren. Mooie woorden van Liesbeth van Berkel-Vollenbroek werden afgewisseld met prachtige nummers, ten gehore gebracht door het koor Match.

Voorafgaand aan de bijeenkomst kregen de nabestaanden de gelegenheid om de namen van hun dierbaren door te geven. Voor elke overleden dierbare was er een kaars aanwezig, voorzien van de naam, die tijdens het noemen van de naam ontstoken kon worden door de aanwezige nabestaande. Een moment om even stil te staan bij de herinneringen aan deze persoon. 

Deze middag hebben wij niet alleen kunnen realiseren. Wij willen dan ook graag onze partners bedanken: Liesbeth van Berkel-Vollenbroek voor de gesproken woorden, Jacqueline van Ossenbruggen - bekend als Fotolien - voor de fotografie, de dragers van Ferentes, Voogsgerd bloemen voor de indrukwekkend gevulde brug en de prachtige muzikale invulling verzorgd door de musici en het koor Match uit Haaksbergen onder leiding van Jeroen Katier. 

Aan het begin van het jaar hebben wij gedurende deze middag door middel van muziek en troostende woorden samen onze dierbaren herdacht. Wij hopen dat iedereen hier steun en kracht uithaalt en met een warm gevoel terugdenkt aan deze middag.

Tymon & Cilia Stamborg